Tot 2021 geen statiegeld op kleine plastic flesjes, ondanks bewezen effectiviteit

Volgens een motie van staatssecretaris Stientje van Veldhoven moet het bedrijfsleven binnen twee jaar bijna alle plastic flesjes uit het zwerfafval verwijderen en recyclen. Als dit niet lukt gaat de overheid ook statiegeld heffen op kleine plastic flesjes.

Eerdere voorstellen in de Tweede Kamer stelden dat het bedrijfsleven voor 2021 het zwerfafval moet terugdringen met 90%. Inmiddels blijkt dat dit niet alleen is afgezwakt naar 70%; in het voorstel wordt ook blik niet meegenomen, terwijl dit tweemaal zoveel wordt verkocht.

Steun voor statiegeld is groot, actie blijft uit

Vanuit de oppositie wordt het belang van statiegeld op álle typen plastic en blik benadrukt. Statiegeld op dergelijke producten betekent namelijk niet alleen dat het beter gerecycled wordt; van al het geproduceerde plastic en blik dat niet wordt teruggenomen voor recycling, ligt 70% hiervan wereldwijd bij het vuil of in het milieu.

De effectiviteit van statiegeld wordt nog altijd in twijfel getrokken door het bedrijfsleven en supermarkten, terwijl uit meerdere onderzoeken blijkt dat statiegeld een effectieve oplossing biedt om zwerfafval terug te dringen. Tevens heeft de invoering van statiegeld een enorm draagvlak onder diverse politieke partijen en organisaties. Daarnaast geeft ruim 80% van de kiezers van de grootste regeringspartijen aan dat zij de uitbreiding van statiegeld steunen.

Het succes van statiegeld in andere Europese landen

Zo werkt Noorwegen al sinds de jaren ‘70 met statiegeld. In 1999 is dit uitgebreid naar alle plastic flessen, verpakkingen en aluminium blik. In 2016 wist Noorwegen 97% van al dit materiaal succesvol in te nemen voor recycling en tegelijkertijd zwerfafval met vergelijkbare cijfers terug te dringen.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt bovendien dat de hoeveelheid plastic in zee afneemt dankzij de uitbreiding van statiegeld. Bijkomend voordeel is dat op schoonmaakkosten van zwerfafval bespaard kan worden. De besparing kan oplopen tussen de 3 en 10 miljoen euro per jaar.

De uitbreiding van het statiegeldsysteem levert nog meer kostenbesparingen op. Verpakkingen hoeven niet meer via het restafval of gescheiden inzameling worden opgehaald en verwerkt. CE Delft gaat hier uit van een besparing van ongeveer 6 tot 8 miljoen euro per jaar.


Lees meer over oplossingen voor plastic waste:

De problemen met plastic: hoe groot zijn ze en wat kunnen we er aan doen?

Lees ook: