Plastic zit in ons voedsel en drinkwater, maar effecten op gezondheid nog onduidelijk

Internationaal onderzoek toont aan dat kleine plastic afval deeltjes zich bijna overal bevinden maar dat de schadelijke effecten op onze gezondheid moeilijk in te schatten zijn. Wetenschappers en diverse actiegroepen dringen aan op grondig onderzoek naar de impact van giftige plastic stoffen.

Volgens SAPEA, een samenwerking van Europese onderzoeksinstituten, is microplastic overal in ons milieu terug te vinden: in de lucht, bodem, dieren, het water en ons voedsel. Microplastic zijn uiteengevallen plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter. De in het milieu gevonden deeltjes zijn afkomstig van verschillende bronnen, zoals plastic producten, kleding, visserijen, de landbouw, industrieën en algemeen afval.

Zo komt er een hoop microplastic vrij door het wassen van synthetische kleding. Synthetische materialen, waaronder nylon en polyester, zijn grote veroorzakers van microplastic in ons drinkwater. Bij de slijtage van autobanden komt ook microplastic los, hiervan komt het grootste deel direct in de lucht en bodem terecht.

Eerdere studies vonden al microplastics terug in de ontlasting van mensen. Via ons dieet krijgen we naar schatting jaarlijks 11.000 deeltjes aan microplastic binnen, mede door het eten van zeedieren die zelf al plastic in hun maag hadden.

We weten dus dat plastic deeltjes zich in ons milieu en in ons zelf bevinden, maar toch zijn de gezondheid effecten nog steeds onduidelijk. Waarschijnlijk zijn de huidige concentraties plastic nog te laag om een groot risico te vormen voor onze gezondheid. Maar de concentraties nemen wel toe waarmee ook de risico’s op schadelijke effecten zoals vergiftiging, ontstekingen en negatieve effecten op groei en voortplanting.

De onderzoekers noemen plastic vervuiling een van de grootste ecologische problemen van dit moment en roepen op tot meer onderzoek naar de schadelijk effecten en bepleiten tevens (extra) maatregelen om het gebruik van plastic in te dammen.

Diverse organisaties voeren al jaren actie tegen plastic dat vrij komt in het milieu. Zo ook de in Nederland opgerichte Plastic Soup Foundation. Zij proberen het plastic probleem bij de bron aan te pakken, onder andere door cosmeticamerken over te halen plastic-vrije producten te maken.


Lees hoe jij kan bijdragen aan het verminderen van plastic afval:

>Praktische stappen richting een plastic-vrij leven

Lees ook: