Nieuw onderzoek toont de verborgen gezondheidsrisico’s van plastic

Onderzoekers van CIEL (Center for International Environmental Law) waarschuwen voor de verborgen gezondheidsrisico’s van chemische stoffen die vrijkomen bij de productie en het gebruik van plastic. Er is veel onduidelijkheid over de chemische stoffen die aan plastic worden toegevoegd en dit bemoeilijkt onderzoek naar gezondheidseffecten.

Een van de meest significante conclusies uit het onderzoek betreft het ‘loslaten’ van chemische additieven die zich op plastic bevinden. Deze chemicaliën verplaatsen zich gemakkelijk van een plastic (voedsel)verpakking naar ons voedsel door simpelweg in contact met elkaar te komen.

Het plastic dat wij kennen voor voedselverpakkingen, koffiebekers, bestek of shampooflessen worden met chemische additieven behandeld die makkelijk ‘loslaten’ bij aanraking. Bij blootstelling aan licht en warmte komen potentieel giftige moleculen vrij in de lucht en drinkwater.

Deze chemische additieven worden niet vermeld op de ingrediëntenlijst van producten, maar worden wél geconsumeerd. Extra problematisch is het feit dat 4000 van deze additieven goedgekeurd zijn, maar dat nog geen 25% gecontroleerd is op gezondheidsrisico’s.

Ook in diverse andere onderzoeken wordt gewezen op de potentiële gevaren van plastic op onze gezondheid. Zo wordt in het rapport van CIEL een onderzoek van Union of Concerned Scientists aangehaald. Hierin is gekeken naar de meest schadelijke stoffen die momenteel aanwezig zijn in de lucht en hiervan waren vier van de zes gerelateerd aan plastic vervuiling, voornamelijke bestaande uit gevaarlijke gassen zoals benzeen. Deze geurloze gassen zijn kankerverwekkend en bovendien gevaarlijk omdat ze moeilijk te traceren zijn.

De onderzoekers wijzen op het belang van meer transparantie over de chemische stoffen die worden toegevoegd aan plastic, onder andere om de gezondheidseffecten beter te kunnen onderzoeken. Tevens adviseren zij een productie beperking van plastic en met name van wegwerp plastic. Overige structurele oplossingen voor de problemen met plastic zijn het verbeteren van recycling processen en de bevordering van alternatieve materialen.


Lees hier het volledige rapport van CIEL:
Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet

Lees ook: