Minder CO2-uitstoot door verduurzaming voedselketen

Er is veel milieuwinst te halen met de verduurzaming van onze voedselproductie. Maar dit kan alleen worden afgedwongen met een intensiever overheidsbeleid.

Momenteel legt de gemiddelde Nederlander een enorme druk op het milieu, met name door vlees- en overconsumptie. Om één Nederlander een jaar lang van eten te voorzien is 1800 vierkante meter grond nodig en wordt er 1500 kilo CO2 uitgestoten. Dit heeft een groot effect op mondiale problemen zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Nieuwe duurzame standaard
Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw onderzoeksrapport. Het PBL omschrijft een voedselsysteem dat verduurzaamd kan worden door gezonder te eten, minder voedsel te verspillen en efficiënter te produceren.

Om de milieudruk te verlagen en de gezondheid te bevorderen opperen zij voor een verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon en meer aandacht voor dierenwelzijn en bodembeheer.

“Duurzamer eten, minder voedsel verspillen en duurzamer produceren kunnen de nieuwe standaarden worden”, concludeert het PBL in het onderzoek. Dit systeem kan echter alleen maar werken wanneer overheden, producenten en consumenten helpen een duurzamer eetpatroon en productie te ontwikkelen. De overheid speelt een grote rol wat betreft wet- en regelgeving in het landbouw- en voedselsysteem. Zij kan bijvoorbeeld hogere belastingen heffen op externe negatieve effecten van de voedselproductie zoals de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof, hierdoor worden niet duurzame producten duurder en gezondere producten aantrekkelijker.

Daarnaast heeft de overheid de middelen om met diverse producenten (zoals supermarkten en horeca) afspraken te maken over een duurzamere productie. Op hun beurt beïnvloeden producenten weer een duurzamer eetpatroon van consumenten.

Druk op het milieu en onze gezondheid
Een dergelijke verschuiving naar een duurzaam voedselsysteem zou een positieve uitwerking kunnen hebben op onze gezondheid en daarnaast een besparing opleveren van gezondheidskosten, schrijft het PBL. Nederlanders eten te weinig groenten en fruit en te veel rood vlees, zout en verzadigd vet. Een duurzamer eetpatroon met meer groente en fruit heeft een relatief lage milieudruk en is ook nog eens gezonder.

Ongezonde voeding is naar schatting van het RIVM verantwoordelijk voor ruim 8 procent van de ziektelast in Nederland, leidend tot 6 miljard euro aan zorgkosten per jaar.

De impact van de voedselketen
Het PBL adviseert dat overheden, supermarkten, catering en horeca allen helpen om consumenten andere keuzes te laten maken en andere gewoontes aan te leren, waarmee het aanbod en vraag naar duurzamer en gezonder eten verschuift. Door routinematig gedrag aan te passen maakt deze gezamenlijke invloed een grotere impact op onze voedselconsumptie.


Lees meer over hoe CO2-uitstoot gereduceerd kan worden in dit artikel over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan:

>Dit kunnen we in Nederland doen om klimaatverandering tegen te gaan

Lees ook: