Massale insectensterfte is slecht nieuws voor onze voedselvoorziening

De afgelopen decennia is een massale sterfte gemeten van diverse insectensoorten. Uit een Duits onderzoek bleek dat 76 procent van insecten de afgelopen 27 jaar is verdwenen. Het verdwijnen van insecten is deels te verklaren door intensieve landbouw en het verdwijnen van een goede leefomgeving.

Uit metingen die Natuurmonumenten in verschillende natuurgebieden heeft gedaan, blijkt dat er hogere concentraties stikstof, fosfaat en pesticiden te vinden zijn. De enorme schaalvergroting van de landbouw legt daarnaast een enorme druk op de leefomgeving van de insecten. Zo missen er bepaalde gewassen en struiken waar insecten van kunnen leven.

“De landbouw zit nu op een spoor waar onze leefomgeving een te hoge prijs voor moet betalen.”

Om de insecten te helpen, is een flinke ommezwaai nodig op meerdere vlakken. De maatschappij en boeren moeten samen een omslag maken naar duurzame landbouw en andere manieren om voedsel te produceren.

De bijdrage van de consument speelt hierin ook een grote rol. Door bijvoorbeeld de goedkoopste producten vaker te laten liggen en te kiezen voor fruit en groente dat niet ‘perfect’ is, komt er minder druk te staan op boeren om aan deze hoge vraag te voldoen. Een mindere vraag betekent namelijk ook dat boeren de landbouw niet hoeven uit te putten met bestrijdingsmiddelen om zo snel mogelijk te produceren.


Lees verder over welke maatregelen nog meer effectief zijn om een gezonde biodiversiteit te behouden: 

> Hoe zorgen we voor een gezonde biodiversiteit?

Lees ook: